Preskočiť na obsah

Kultúra

V rokoch 1952-1957 mala obec vlastnú osvetovú izbu, ktorej súčasťou bola miestna ľudová knižnica. Zariadenie viedli väčšinou miestni učitelia. Prvú divadelnú hru „Buky podpolianske“ nacvičili v roku 1952. 10. októbra 1953 bol pri škole založený bábkársky a divadelný súbor. Ochotníci boli veľmi aktívni aj v roku 1955. V novom kultúrnom dome úspešne vystúpili s predstavením „Mastný hrniec“ a pre deti s bábkovou hrou „Zajko Chvastúnik“. V školskom roku 1957/58 nacvičili dve divadelné predstavenia, s ktorými sa umiestnili na 2. mieste v okresnej súťaži. V nacvičovaní divadelných hier pokračovali aj v nasledujúcich rokoch.

18. septembra 1955 bol daný do prevádzky Kultúrny dom Železorudných baní vo Švábovciach. Každú nedeľu premietali filmy pre deti i dospelých. Sústredená tu bola hlavná časť kultúrno-osvetového života obce. Konali sa tu rôzne slávnosti. Banský závod mal vlastnú dychovú hudbu, klavír a harmoniky. Zriadila sa tu aj knižnica. Po roku 1960 bola jeho činnosť už iba sporadická. V roku 1974 bol kultúrny dom odovzdaný do správy a užívania MNV. V tej dobe bol už v zlom stave a vyžadoval si rekonštrukciu. Tá však nebola vykonaná a v roku 1993 bol odpredaný firme Perun – porez dreva.

V roku 1978 sa začal v obci stavať v „Akcii Z“ družstevný klub. Počas jeho výstavby bola kultúrna činnosť v obci takmer zastavená. Dokončený bol až v roku 1984. Do budovy bol presťahovaný miestny národný výbor. Konali sa v ňom všetky oslavy, vystúpenia, pribudla kinosála, nové priestory pre miestnu ľudovú knižnicu, turistickú ubytovňu a reštauráciu. Odkedy prešiel pod správu obce jeho názov je Obecný klub.

V roku 1997 sa začalo s výstavbou detského ihriska na verejnom priestranstve pri materskej škole. Začala sa úprava priestorov bývalej „uholne“ na klub mladých. Neskôr sa klub mladých presťahoval na poschodie v Obecnom klube – Integrované združenie pre deti a mládež, ktorého predsedom je v súčasnosti Marián Rusnačko.

Rekonštrukcia sály, reštaurácie a sociálnych zariadení začala koncom roka 2012. V januári 2013 dostali tieto priestory v Obecnom klube nový modernejší vzhľad.

Reportáž o Švábovciach – Zvony nad krajinou

Reláciu Zvony nad krajinou – o našej obci Švábovce, ktorá bola odvysielaná 24.5.2015 na Rádiu Regina si môžete vypočuť aj tu:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/217496

Ocenenie publikácie Švábovce

Obec Švábovce vydala pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci publikáciu ŠVÁBOVCE Aj TV Poprad natočila príspevok o našej monografii, ktorá bola ocenená dňa 19.10.2018 v súťaži Slovenská kronika 2018 v Martine: