Preskočiť na obsah

Lesná spoločnosť

Obchodné meno: Lesná spoločnosť Švábovce p.s.

Forma: pozemkové spoločenstvo

Oblasť činnosti: obhospodárovanie spoločných nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka, Spišský

Štiavnik, Švábovce

IČO: 42380642

IČ DPH: SK 2024080113

Kontakty: tel.+421 902 111 595

mail. lesysvabovce@gmail.com