Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Poprad

Región

Združenie tatranských a podtatranských obcí

Počet obyvateľov

1639

Rozloha


917 ha

Prvá písomná zmienka


V roku 1268

Nadmorská výška

620 m n. m.

Obec Švábovce leží v západnej časti Spišskej kotliny v nadmorskej výške 620 m n. m. K obci patria časti Baňa, Rómska osada, Úsvit a Sever.
V obci žije 1639 obyvateľov k  31.12.2022.
Administratívne patrí do okresu Poprad v Prešovskom kraji. Leží 7 km juhovýchodne od Popradu.

Obec je vstupnou bránou z juhovýchodu do Popradu a Vysokých Tatier, v opačnom smere do Slovenského raja.

Švábovce ležia v západnej časti Spišskej kotliny. Nadmorská výška chotára sa nachádza v rozmedzí 596 – 805 m.

Rozloha chotára je odhadovaná asi na 900 ha, z čoho asi 440 ha tvorí orná pôda, 52 ha lúky, 159 ha pastviny, 50 ha zväčša zastavaná plocha, 150 ha lesy a 19 ha iná, neplodná pôda.

Západný okraj katastra zasahuje do Popradskej kotliny, južný okraj do geomorfologickej jednotky Kozie chrbty. Chotár je prevažne odlesnený, súvislý les rastie iba na Vikartovskej hrasti.

Územie sa nachádza v mierne teplej oblasti so studenou zimou. Priemerné minimum zrážok je
360 mm, priemerné maximum 625 mm. Maximálne teploty sa pohybujú okolo 30ºC, minimálne -35ºC.

Chotár obce patrí prevažne k povodiu Dunaja a úmoriu Čierneho mora a časť k úmoriu Baltického mora. Nachádzajú sa tu sladkovodné a minerálne vody. V chotári sa nachádza mangánová ruda. V niektorých prípadoch boli vrtom zachytené len stopy mangánu. V Kišovciach a Švábovciach mal však sloj hrúbku 40-50 cm, preto sa tu mangánová ruda ťažila.

K samotnej obci patrí aj časť Baňa, Sever a Rómska osada. V katastri obce sa nachádza osada Úsvit, ktorá bola v minulosti administratívne pričlenená k susednému Hozelcu. Od 1.decembra 2011 patrí Úsvit aj administratívne k obci Švábovce.

Vo Švábovciach žije priemerne 1600 obyvateľov. Obec je stále vo výstavbe. Novopostavené domy dávajú obci nový, moderný vzhľad.
V roku 2003 bola dokončená oprava strechy Obecného klubu. Zabránilo sa tým zatekaniu strechy a zároveň vznikli  nové priestory na ubytovanie a kancelárske priestory.

V roku 2006 prebehla rekonštrukcia chodníka pri ceste E18. Pre športovcov sa odovzdali novovybudované šatne na futbalovom ihrisku.

V auguste 2007 obec pristúpila k obstaraniu nového územného plánu obce s plánovaním na 20 rokov.

V roku 2009 sa podarila rekonštrukcia budovy Základnej školy. Obec sa snažila od roku 2004 získať financie na rekonštrukciu školy, ktorá bola vybudovaná už v roku 1957 a za celý čas nebola rekonštruovaná. 
Základná škola získala nový vzhľad.  Vymenili sa okná a dvere,  zateplila sa budova. Pribudli nové učebne, zmodernizovala sa kuchyňa.
Materská škôlka bola presťahovaná do budovy Základnej školy.

Projekt Modernizácia Základnej školy bol financovaný cez Európske fondy.                                                                  

Koncom roku 2009 bol daný do užívania novopostavený Dom smútku.

V lete 2011 sa ukončila v obci realizácia projektu „Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce„.  Tento projekt zahŕňa úpravu verejného priestranstva v strede obce, novovybudované chodníky,  parkovisko pri Obecnom klube a Dome smútku, parkovisko pri Obvodnom zdravotnom stredisku.
Projekt „Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce“ bol realizovaný cez Európske fondy.

Rekonštrukcia sály, reštaurácie a sociálnych zariadení začala koncom roka 2012. V januári 2013 dostali tieto priestory v Obecnom klube nový modernejší vzhľad.

Reportáže o Švábovciach


Zvony nad krajinou – 24. 5. 2015, Rádio Regina

Reportáž o obciach Švábovce a Hozelec – 29. 4. 2022, Rádio Regina