Preskočiť na obsah

Evanjelická materská škola

EMŠ sa nachádza v centre obce a jej zriaďovateľom je CZ Švábovce. Svoju činnosť škôlka začala 01.09.2011. Dňa 4. septembra 2011 ju biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol slávnostne posvätil.
Plán založiť škôlku predniesla na zborovom presbyterstve vtedajšia zborová farárka Zuzana Vaľovská a ten bol odsúhlasený. Za jej aktívnej účasti v procese zriaďovania škôlky EMŠ bola Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR zaradená v roku 2010 do siete škôl a školských zariadení. V prvom školskom roku prevádzky 2011/2012 bolo zapísaných 13 detí.

emš švábovce

Adresa: Švábovce 86

Tel. číslo: +421 52 381 08 29

E-mail: ems.svabovce@gmail.com

Škôlka sídli vo vlastných priestoroch, v ktorých bola do roku 2009 štátna materská škola. Je to prízemná budova s jednou triedou, spálňou, kuchyňou a jedálňou. Ponúka celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov spojenú so stravovaním.