Šport

Kontaktná adresa:
Futbalový klub Švábovce
Obecný klub
Švábovce č. 132
059 12 Hôrka pri Poprade

Výkonný výbor:

  1. Rákoci Juraj
  2. Korenko Matúš
  3. Spišák Peter
  4. Štrauch Michal

ROZPIS SÚŤAŽE a VÝSLEDKY: https://fk-svabovce.futbalnet.sk/#menu/open/teams/AKO  SME  ZAČÍNALI

Do vzniku telovýchovnej jednoty vo Švábovciach sa do športových zápasov v okrese zapájali najmä švábovskí žiaci.
Telovýchovná jednota Družstevník s futbalovým, turistickým a šachovým oddielom vznikla vo Švábovciach 20.mája 1973.  Najväčšiu zásluhu na jej vzniku a činnosti mali Vladimír Mlynár, Viliam Jonás a Ján Pavličko. Plénum MNV podporilo jej vznik  zakúpením dresov, kopačiek a iného inventára.
12. januára 1973 sa otvorilo futbalové ihrisko na „Pastovňiku“. V roku 1975 dostala telovýchovná jednota finančný príspevok z obce na zakúpenie autobusu.
V roku 1982 členovia TJ z vlastných prostriedkov zakúpili „unimobunku“ na šatne, oplotili a upravili ihrisko.

V roku 2006 boli športovcom slávnostne odovzdané novovybudované šatne v areáli futbalového ihriska.

MULTIFUNČNÉ IHRISKO

Prevádzkový poriadok a cenník

https://www.obecsvabovce.sk/files/2020-09-23-094619-VZN_1__2020_Prev__dzkov___poriadok_MI.pdf

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

V septembri 2016 bolo založené OZ s názvom Stolnotenisový oddiel Švábovce (STO)

V programe oddielu je súťažná činnosť, rekreačný stolný tenis a výchova mládeže pre stolný tenis.

V telocvični ZŠ sú každý utorok a štvrtok tréningy oddielu, súbežne s krúžkom stolného tenisu detí, aj s možnosťou rekreačných aktivít.

STO prechodom družstva z Hôrky je súťažným oddielom so zachovaním IV. podtatranskej ligy.

Domáce zápasy podľa vylosovania: nedeľa 10:00 hod., na ktoré srdečne pozývame všetkých fanúšikov. 

Všetky potrebné informácie ohľadom fungovania a výsledkov oddielu sú na www.pinec.sk