Preskočiť na obsah

Symboly

Obec si dala vyhotoviť vlastné pečatidlo až v 18. storočí. Najstarší odtlačok pečate (priemer 31 mm) pochádza z roku 1771. V pečatnom poli je zobrazený sv. Filip apoštol so svojimi atribútmi – knihou a palicou ukončenou krížom. Je oblečený v bohato zriasenom plášti. Okolo hlavy má svätožiaru.

Kruhopis pečate znie: SIG. COMMV NIT + SWAPFFALVA (obec obce Švábovce). Pečať používala obec až do 2. polovice 19. storočia. V 60. rokoch 19. storočia ju používala na svojich písomnostiach aj v negatívnej podobe. Koncom 19. storočia začala používať pečať s textom: SVÁBOCZ KÖZSÉG HIVATALOS PECSÉTJE SZEPES MEGYE (úradná pečiatka obce Švábovce Spišská župa). V roku 1906 bola vystriedaná textom: SVÁBFALVA KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE+1906+. 

Erb

Zo spodného okraja zeleného štítu vychádza zlatý, guľami ukončený procesný kríž na zlatej žrdi, sprevádzaný vpravo striebornou, zlatom okovanou knihou, vľavo čiernymi kladivkami na strieborných prekrížených rukovätiach. 

Vlajka

Vlajka obce Švábovce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov v čiernej, bielej, žltej a zelenej farbe.

Pečať

Pečať vychádza z erbu a v kruhopise má nápis: OBEC ŠVÁBOVCE.