Zdravotné stredisko

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. R. Fulka

Tel.číslo: 0527793155
ambulancia.svabovce@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 13.00
Streda 7.00 – 13.00
Štvrtok 7.00 – 16.00
Piatok 7.00 – 13.00

Detský lekár

MUDr. V. Tropková

Tel.číslo: 7793 156

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.00 – 11.30
Utorok 7.00 – 11.30
Streda 7.00 – 11.30
Štvrtok 7.00 – 11.30
Piatok 7.00 – 11.30

Zubná ambulancia

MUDr. S. Ivanidesová

Tel.číslo: 7793 537

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.30 – 15.30
Utorok škola
Streda 7.30 – 15.30
Štvrtok škola
Piatok 7.30 – 15.30

Lekáreň ADUSCENTRUM

Ing. D. Sichrovský

Tel. Číslo: 3810 112

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.00 – 13.00
Utorok 7.00 – 13.00
Streda 7.00 – 13.00
Štvrtok 7.00 – 13.00
Piatok 7.00 – 13.00