Lesná spoločnosť

Obchodné meno: Lesná spoločnosť Švábovce p.s.

Forma: pozemkové spoločenstvo

Oblasť činnosti: obhospodárovanie spoločných nehnuteľností v katastrálnom území Hôrka, Spišský

Štiavnik, Švábovce

IČO: 42380642

IČ DPH: SK 2024080113

Kontakty: tel.+421 902 111 595

mail. lesysvabovce@gmail.com

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Z m l u v a o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce (ďalej len „spoločenstvo“) Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej… Čítať viac

Všetky lesná spoločnosť

Zverejnené 22. septembra 2021.
Upravené 1. februára 2023.