Preskočiť na obsah

Finančná a sociálna komisia

  • predseda – Ing. Milan Korenko
  • členovia – všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu

  • predseda  – Ing. Ján Brokeš
  • tajomníčka – Nora Korenková
  • členovia  – všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií

  • predseda -Ing. Ľubomír Tkáč
  • členovia – PhDr. Zuzana Čížiková, Ing. Milan Korenko

Kultúrna komisia

  • predseda  –  Dana Liptáková
  • členovia – PhDr. Zuzana Čížiková, Mgr. Katarína Čupková