Finančná komisia:

  • predseda – Ing. Martin Orolin
  • členovia – všetci poslanci obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu:

  • predseda  – Ing. Ján Brokeš
  • členovia  – PhDr. Zuzana Čížiková, Bc. Vilma Rusnačková

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností a petícií:

  • predseda -Ing. Ľubomír Tkáč
  • členovia – Slavka Ilavská, Ing. Martin Orolin, Mgr. Juraj Šimko

Kultúrna komisia:

  • predseda  –  Dana Liptáková
  • členovia – všetci poslanci obecného zastupiteľstva 

Zverejnené 21. septembra 2021.
Bez úpravy .