Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2018

Ing. Ján Brokeš

Zástupca starostu, Poslanec

PhDr. Zuzana Čížiková

Poslanec

Slavka Ilavská

Poslanec

Dana Liptáková

Poslanec

Ing. Martin Orolin

Poslanec

Mgr. Juraj Šimko

Poslanec

Ing. Ľubomír Tkáč

Poslanec

Do kompetencie zástupcu starostu Ing. Jána Brokeša spadajú tieto činnosti: V čase prítomnosti starostu obce v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí. V čase neprítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce. V súlade s ustanovením § 25 ods. 7/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Švábovce zverejňuje mesačnú odmenu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Starosta obce určil odmenu Ing. Jánovi Brokešovi vo výške 50,- € mesačne. Odmena mu bude vyplácaná 1 x ročne. Odmena patrí zástupcovi starostu od 1. 2. 2019.

Meno a priezvisko14.02.202007.05.202026.06.202004.09.202020.10.202020.11.202011.12.2020
Ing. Ján BrokešPPPOPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Slavka IlavskáOPPPPOP
Dana LiptákováOPPPPPO
Ing. Martin OrolinPPPPPPP
Mgr. Juraj ŠimkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPPP
SPOLU5776765

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2019

8.2.5.4.17.5.25.6.16.8.18.10.22.11.10.12.
Ing. Ján BrokešOPPPPPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPOPPP
Slavka IlavskáPPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPPPP
Ing. Martin OrolinPPPPPPPP
Mgr. Juraj  ŠimkoPPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOPP
SPOLU66766676

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

9.2.26.3.12.4.25.5.29.6.14.9.29.10.
Ing. Ján BrokešPPPPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPOPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPOP
Ing. Martin Orolin PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPOPP
SPOLU7776567

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasťN = neospravedlnená neúčasť


Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

10.2.31.3.12.5.30.6.14.9.27.10.24.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPOPPPP
Dana LiptákováPPPPPOPP
Ing. Martin Orolin PPPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPOPP
SPOLU76767577

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasťN = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016

12.2.8.4.10.6.9.9.14.10.18.11.9.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPOPOP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOP
SPOLU6775757

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2015

6.2.15.5.19.6.11.9.16.10.20.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPOPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPOPPPP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPOPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPPP
SPOLU7555677

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2014 :                   

  1. Ing. Ján Brokeš
  2. PhDr. Zuzana Čížiková
  3. Mgr. Katarína Korenková
  4. Dana Liptáková
  5. Ing. Martin Orolin
  6. Ing. Ján Rusnačko
  7. Ing. Ľubomír Tkáč

Zverejnené 20. septembra 2021.
Upravené 7. októbra 2021.