Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2022

Ing. Ján Brokeš

Zástupca starostu, Poslanec

jan.brokes@obecsvabovce.sk

PhDr. Zuzana Čížiková

Poslanec

zuzana.cizikova@obecsvabovce.sk

Mgr. Katarína Čupková

Poslanec

katarina.cupkova@obecsvabovce.sk

Ing. Milan Korenko

Poslanec

milan.korenko@obecsvabovce.sk

Dana Liptáková

Poslanec

dana.liptakova@obecsvabovce.sk

Ing. Martin Orolin

Poslanec

martin.orolin@obecsvabovce.sk

Ing. Ľubomír Tkáč

Poslanec

lubomir.tkac@obecsvabovce.sk

Do kompetencie zástupcu starostu Ing. Jána Brokeša spadajú tieto činnosti:

V čase prítomnosti starostu obce v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí.

V čase neprítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce. V súlade s ustanovením § 25 ods. 7/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Švábovce zverejňuje mesačnú odmenu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.

Starosta obce určil odmenu Ing. Jánovi Brokešovi vo výške 55,- € mesačne. Odmena mu bude vyplácaná 1 x ročne. Odmena patrí zástupcovi starostu od 1. 1. 2023.

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2023

Meno a priezvisko14. 12. 2022
Ing. Ján BrokešP
PhDr. Zuzana ČížikováP
Mgr. Katarína ČupkováP
Ing. Milan KorenkoP
Dana LiptákováP
Ing. Martin OrolinP
Ing. Ľubomír TkáčP
SPOLU7

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2022

Meno a priezvisko 25.2.29.4.17.6.18.7.9.9.21.10.
Ing. Ján Brokeš PPPPPP
PhDr. Zuzana Čížiková OOPPPP
Slávka Ilavská PPOPPO
Dana Liptáková PPPPPP
Ing. Martin Orolin PPPOPP
Mgr. Juraj Šimko PPPPPP
Ing. Ľubomír Tkáč PPPPPP
SPOLU 666676

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2021

Meno a priezvisko12.2.13.4.18.6.03.9.19.11.10.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPP
Slávka IlavskáPPPPOP
Dana LiptákováPPPOPP
Ing. Martin OrolinPPPPPP
Mgr. Juraj ŠimkoPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPP
SPOLU777567

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2020

Meno a priezvisko14.2.07.5.26.6.04.9.20.10.20.11.11.12.
Ing. Ján BrokešPPPOPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Slavka IlavskáOPPPPOP
Dana LiptákováOPPPPPO
Ing. Martin OrolinPPPPPPP
Mgr. Juraj ŠimkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPPP
SPOLU5776765

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2019

8.2.5.4.17.5.25.6.16.8.18.10.22.11.10.12.
Ing. Ján BrokešOPPPPPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPOPPP
Slavka IlavskáPPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPPPP
Ing. Martin OrolinPPPPPPPP
Mgr. Juraj  ŠimkoPPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOPP
SPOLU66766676

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

9.2.26.3.12.4.25.5.29.6.14.9.29.10.
Ing. Ján BrokešPPPPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPOPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPOP
Ing. Martin Orolin PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPOPP
SPOLU7776567

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť


Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

10.2.31.3.12.5.30.6.14.9.27.10.24.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPOPPPP
Dana LiptákováPPPPPOPP
Ing. Martin Orolin PPPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPOPP
SPOLU76767577

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016

12.2.8.4.10.6.9.9.14.10.18.11.9.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPOPOP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOP
SPOLU6775757

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2015

6.2.15.5.19.6.11.9.16.10.20.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPOPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPOPPPP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPOPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPPP
SPOLU7555677

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2014 :                   

  1. Ing. Ján Brokeš
  2. PhDr. Zuzana Čížiková
  3. Mgr. Katarína Korenková
  4. Dana Liptáková
  5. Ing. Martin Orolin
  6. Ing. Ján Rusnačko
  7. Ing. Ľubomír Tkáč

Zverejnené 20. septembra 2021.
Upravené 28. decembra 2022.