Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2022

Ing. Ján Brokeš

Zástupca starostu, Poslanec

jan.brokes@obecsvabovce.sk

PhDr. Zuzana Čížiková

Poslanec

zuzana.cizikova@obecsvabovce.sk

Mgr. Katarína Čupková

Poslanec

katarina.cupkova@obecsvabovce.sk

Ing. Milan Korenko

Poslanec

milan.korenko@obecsvabovce.sk

Dana Liptáková

Poslanec

dana.liptakova@obecsvabovce.sk

Ing. Martin Orolin

Poslanec

martin.orolin@obecsvabovce.sk

Ing. Ľubomír Tkáč

Poslanec

lubomir.tkac@obecsvabovce.sk

Do kompetencie zástupcu starostu Ing. Jána Brokeša spadajú tieto činnosti:

V čase prítomnosti starostu obce v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry a kultúrnych podujatí.

V čase neprítomnosti starostu obce v rozsahu právomoci vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce. V súlade s ustanovením § 25 ods. 7/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec Švábovce zverejňuje mesačnú odmenu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.

Starosta obce určil odmenu Ing. Jánovi Brokešovi vo výške 55,- € mesačne. Odmena mu bude vyplácaná 1 x ročne. Odmena patrí zástupcovi starostu od 1. 1. 2023.

Meno a priezvisko16. 2.12.4.10.5.
Ing. Ján BrokešOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPP
Mgr. Katarína ČupkováPOP
Ing. Milan KorenkoOPP
Dana LiptákováPOP
Ing. Martin OrolinPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPP
SPOLU557
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2024

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2023

Meno a priezvisko14. 12. 202213.01.03.03.14.04.19.05.25.05.16.06.25.7.7.9.10.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPOPPPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPOPOPPPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPPPPPPPPP
Ing. Milan KorenkoPPPPPPPPPPP
Dana LiptákováPOOOOOOOOPP
Ing. Martin OrolinPPPPPPPOPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPOPPPPPP
SPOLU75655565677

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2022

Meno a priezvisko 25.2.29.4.17.6.18.7.9.9.21.10.
Ing. Ján Brokeš PPPPPP
PhDr. Zuzana Čížiková OOPPPP
Slávka Ilavská PPOPPO
Dana Liptáková PPPPPP
Ing. Martin Orolin PPPOPP
Mgr. Juraj Šimko PPPPPP
Ing. Ľubomír Tkáč PPPPPP
SPOLU 666676

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2021

Meno a priezvisko12.2.13.4.18.6.03.9.19.11.10.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPP
Slávka IlavskáPPPPOP
Dana LiptákováPPPOPP
Ing. Martin OrolinPPPPPP
Mgr. Juraj ŠimkoPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPP
SPOLU777567

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2020

Meno a priezvisko14.2.07.5.26.6.04.9.20.10.20.11.11.12.
Ing. Ján BrokešPPPOPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Slavka IlavskáOPPPPOP
Dana LiptákováOPPPPPO
Ing. Martin OrolinPPPPPPP
Mgr. Juraj ŠimkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPPP
SPOLU5776765

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2019

8.2.5.4.17.5.25.6.16.8.18.10.22.11.10.12.
Ing. Ján BrokešOPPPPPPO
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPOPPP
Slavka IlavskáPPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPPPP
Ing. Martin OrolinPPPPPPPP
Mgr. Juraj  ŠimkoPPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOPP
SPOLU66766676

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

9.2.26.3.12.4.25.5.29.6.14.9.29.10.
Ing. Ján BrokešPPPPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPOPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPPPOP
Ing. Martin Orolin PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPOPP
SPOLU7776567

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť


Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

10.2.31.3.12.5.30.6.14.9.27.10.24.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPPP
Mgr. Katarína ČupkováPPPOPPPP
Dana LiptákováPPPPPOPP
Ing. Martin Orolin PPPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPPPOPP
SPOLU76767577

P = prítomný

O = ospravedlnená neúčasť

N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016

12.2.8.4.10.6.9.9.14.10.18.11.9.12.
Ing. Ján BrokešPPPPPPP
PhDr. Zuzana ČížikováPPPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPPOPOP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoOPPPPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPOP
SPOLU6775757

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2015

6.2.15.5.19.6.11.9.16.10.20.11.15.12.
Ing. Ján BrokešPPOPOPP
PhDr. Zuzana ČížikováPOPPPPP
Mgr. Katarína KorenkováPPPPPPP
Dana LiptákováPPOPPPP
Ing. Martin Orolin       PPPPPPP
Ing. Ján RusnačkoPOPOPPP
Ing. Ľubomír TkáčPPPOPPP
SPOLU7555677

P = prítomný
O = ospravedlnená neúčasť
N = neospravedlnená neúčasť

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách v roku 2014 :                   

  1. Ing. Ján Brokeš
  2. PhDr. Zuzana Čížiková
  3. Mgr. Katarína Korenková
  4. Dana Liptáková
  5. Ing. Martin Orolin
  6. Ing. Ján Rusnačko
  7. Ing. Ľubomír Tkáč