Stavebný úrad

Ing. Miriam Zavacká

052/7793 101

Pondelok:  12.00 – 17.00

Zverejnené 20. septembra 2021.
Bez úpravy .