Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 k VZN 2-2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku