Obecný úrad

Kontaktné údaje

Obec Švábovce Švábovce 132 059 12 Švábovce

IČO: 00 326 623
DIČ: 2020674997

052 / 779 31 01
obec.svabovce@gmail.com

Úradné hodiny

Pon  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Ut  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Str  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Štv  Nestránkový deň
Pia  7.00 – 12.00 12.30 – 13.00

Kompetencie:
Obec Švábovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Pracovníci OcÚ

Pracovníci obecného úradu:

Nora KORENKOVÁ

mzdy, účtovníctvo

Bc. Jarmila WINCZLEROVÁ

dane, evidencia obyvateľov

Zuzana SÁDOVSKÁ

pokladňa, administratíva

Marcela VYŠŇOVÁ

AČ, cintorín

Katarína KORENKOVÁ

upratovanie

Ján ŠTRAUCH

koordinátor AČ

Martin Korenko

kurič, údržba obce

Tel. kontakt: 052/7793101, 052/7892661

Zverejnené 20. septembra 2021.
Upravené 1. februára 2023.