Obecný úrad

Kontaktné údaje

Obec Švábovce 059 12 Švábovce 132

IČO: 00 326 623
DIČ: 2020674997

052 / 779 31 01
obec.svabovce@gmail.com

Úradné hodiny

Pon  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Ut  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Str  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Štv  7.00 – 12.00 12.30 – 15.30
Pia  7.00 – 12.00 12.30 – 13.00

Kompetencie:
Obec Švábovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Pracovníci OcÚ

Pracovníci obecného úradu:

Bc. Vilma RUSNAČKOVÁ

mzdy, účtovníctvo

Bc. Jarmila WINCZLEROVÁ

dane, evidencia obyvateľov

Nora KORENKOVÁ

pokladňa, administratíva

Marcela VYŠŇOVÁ

AČ, cintorín

Katarína KORENKOVÁ

upratovanie

Jozef SLAVKOVSKÝ

kurič, údržbár

Ján ŠTRAUCH

koordinátor AČ

Tel. kontakt: 052/7793101, 052/7892661

Zverejnené 20. septembra 2021.
Bez úpravy .