Preskočiť na obsah

Úprava podložia pod MK v rómskej osade v obci Švábovce – Výzva

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Predmetná zákazka rieši výmenu nevyhovujúceho podložia komunikácií v rómskej osade, ktoré sú tvorené neúnosným podložím. Vo väčšej miere sú komunikácie tvorené ujazdenou zemnou pláňou na ktorých je násyp z inertného materiálu (štrkodrvina alebo recyklát hrúbky do 100 mm). Vzhľadom na stav komunikácií po dažďoch či topiacom snehu po zime kedy dochádza k vytláčaniu blata z podložia je nutné uvedený stav riešiť výmenou podložia vybraného rozsahu komunikácií. Objednávateľ pred zahájením prác určí miesto a rozsah výmen, ktorých množstvo je zrejmé z výkazu výmer.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 711/2022

Prílohy