Preskočiť na obsah

Cirkev

Základný kameň evanjelického kostola bol položený 15. mája 1805 a dostavaný bol v roku 1806. Vo veži kostola sa nachádza malý zvon z roku 1870, druhý – veľký zvon bol odliaty v roku 1925. V roku 1900 bol obnovený.

Evanjelici zo Šváboviec a zo susedného Hozelca sa schádzali na bohoslužbách v starom evanjelickom kostole, ktorý už nevyhovovali ich požiadavkám. Posledné bohoslužby sa konali 20. júla 1969, na ktorých sa cirkevníci so starým kostolom slávnostne rozlúčili a 25. júla pristúpili k jeho búraniu. Tento mal nahradiť nový kostol, ktorý  začal stavať ešte v roku 1967. Už v roku 1969 bola stavba pod strechou. V nasledujúcom roku sa dokončila generálna oprava a vonkajšia prestavba organa. 

Nový kostol bol postavený  v rokoch 1967-1970. Posviacka sa konala 11. októbra 1970 za účasti asi 2000 ľudí z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. Vysviacku vykonal d.p. biskup Július Filo st. Do dnešnej doby sa v kostole veľa nezmenilo, vybavený bol ozvučením. Dňa 23. októbra 1994 sa konala posviacka Zborového domu – fary evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Švábovciach.  Fíliami sú Gánovce a Hranovnica.

ECAV –  https://www.ecav.sk/vychodny-distrikt/tatransky-seniorat/svabovce  

      Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. Vystavaný bol v ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia. Prvý krát bol prestavaný v 14. storočí. Druhá prestavba bola v roku 1931. Exteriér a interiér bol radikálne upravený. 

Oltár bol vysvätený biskupom Jánom Vojtaššákom 25.10.1931, zasvätený Kristovi Kráľovi a boli doň vložené pozostatky sv. mučeníkov Ondreja a Benedikta. Cirkevníci získali krásny stánok, v ktorom sa ich predkovia schádzali už viac ako 700 rokov.  Fíliami Rímskokatolíckeho farského úradu vo Švábovciach boli Hôrka – Ondrej, Gánovce a Hozelec. Interiérové zmeny neznižujú význam rekonštrukcie kostola.

Zásluhou Vavrinca Tökölyho sa podarilo tento gotický kostol zachrániť.
Je to jednoloďový chrám s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a prestavanou vežou. Z ranogotickej stavby sa doposiaľ zachovala veža a obvodové múry. Vzácnosťou sú zvony. Veľký zvon z roku 1629, stredný zvon z roku 1658. V roku 1907 obvodný notár spomína existenciu najmenšieho zvona bez bližšej identifikácie.

http://www.apsida.sk/c/10731/svabovce  

V roku 1996 boli v rámci reštitučného zákona vrátené majetky rímskokatolíckej aj evanjelickej a.v. cirkvi vo Švábovciach. Na žiadosť oboch farských úradov im bola poskytnutá v roku 1997 dotácia na plynofikáciu kostola a opravu strechy. 

Oznamy 


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť HOZELEC, Športová 23/161, 059 11 Hozelec

Tel: 052/7731029, mobil 0905268093, e-mail.: rkchozelec@gmail.com

Kňaz vo farnosti: Mgr. Peter Randják

Hozelec  11:00,  Švábovce  9:30,  Gánovce  8:15

https://hozelec.fara.sk/zakladne-informacie

EVANJELICKÁ CIRKEV  a.v.  Švábovce

Ev. a. v. farský úrad, 059 12 Švábovce 66;052/779 33 77, 0918 145 505;  svabovce@ecav.sk;Mgr. Martin Zaťko − zborový farár, Mgr. Viera Zaťková Pališinová − námestná farárka na kaplánskom mieste;zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár; kantori: Oľga Kleinová, MUDr.Ján Zachar;8:00 Gánovce, 9:30 Švábovce, 11:00 Hranovnica (TAS)

https://www.ecav.sk/vychodny-distrikt/tatransky-seniorat/svabovce