Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Švábovce.

ZUBNÁ AMBULANCIA NA PRENÁJOM

Obec Švábovce ponúka na prenájom ZABEHNUTÚ ZUBNÚ AMBULANCIU v obvodnom zdravotnom stredisku Švábovce Kontakt: 0905 307 162 ambulancia je zazmluvnená so všetkými zdravotnými poisťovňami

PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov Miesto výkonu práce: Obecný úrad Veľký SlavkovDruh pracovného pomeru: plný úväzokTermín nástupu: ihneď resp. podľa dohody Zasielanie žiadostí: poštou na adresu Obecného úradu Veľký Slavkov alebo e-mailom: obec@velkyslavkov.sk

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZv Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 23. júna 2022 od 15:30 hod. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Sezónne posilnenie vlakových a autobusových spojov

Návštevníci majú možnosť počas tohto leta 2022 využiť pravidelné sezónne vlakové spoje Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Muszyna – premáva počas víkendov od 4. júna do 4. septembra 2022 Rzsesóv/Lupkov – Medzilaborce – premáva počas víkendov od 25. júna do 28. augusta 2022 Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa – premáva počas víkendov… Čítať viac

Virtuálna dopravná karta

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Integrovaného dopravného systému IDS Východ.

Pomoc pre Ukrajinu

Naša obec je pripravená pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom. Našu finančnú, či materiálnu pomoc budeme koordinovať spolu ZMOS-om, Ministerstvom vnútra SR a ďalšími inštitúciami, aby táto pomoc bola adresná a zmysluplná.  Ak chcete pomôcť aj vy, tak môžete využiť nasledovné možnosti: 1/ Ponuku na ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny môžete nahlásiť aj na Ministerstve vnútra SR:  tel. číslo:… Čítať viac

Zrušenie Pošty Hozelec

Slovenská pošta, a.s. po dôkladnej analýze vyhodnotila prevádzku Pošty Hozelec ako neefektívnu a schválila návrh na jej zrušenie s účinnosťou od 1. februára 2022. Poštové služby pre obyvateľov obce Švábovce, časti Úsvit a Sever budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Poprad 2. Hodiny pre verejnosť Pošta… Čítať viac

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a na rok 2022 vykazuje úroveň vytriedenia 34,79%. Úroveň vytriedenia  v rozmedzí  30 – 40% predstavuje poplatok 22€ /t za uloženie odpadov na skládke. Ing. Ján Mlynár, v.r. starosta obce Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s. https://www.naturpack.sk Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu… Čítať viac