Preskočiť na obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnené 28.2.2023.

Kategória

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a na rok 2023 vykazuje úroveň vytriedenia 40,37%.

Úroveň vytriedenia  v rozmedzí  40 – 50% predstavuje poplatok 18€ /t za uloženie odpadov na skládke.

Mgr. Juraj Šimko, v.r.

starosta obce

Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s. https://www.naturpack.sk

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.