Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Okresné riaditeľstvo HaZZv Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Poprad

od 23. júna 2022 od 15:30 hod.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zverejnené 23. júna 2022.
Bez úpravy .