Preskočiť na obsah

Vv – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania